Όροι Χρήσης

1. Αποδοχή

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τη Λαοδίκης Μπιστρό ΙΚΕ, εφεξής αναφερόµενη ως mrfoxbar.com. Η από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους, αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, την παρακάτω πολιτική απορρήτου και τυχόν πρόσθετους όρους χρήσης που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο (μαζί, οι «Όροι»). Με την πρόσβαση και την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους. Εάν δεν θέλετε να δεσμευτείτε από τους Όρους, μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Η mrfoxbar.com μπορεί να τροποποιεί, τροποποιεί ή ενημερώνει τους Όρους κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια με ή χωρίς ειδοποίηση σε εσάς. Συμφωνείτε να ελέγξετε τους Όρους και να δεσμευτείτε από τους Όρους που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

2. Πρόσθετοι όροι

Ορισμένες από τις μεμονωμένες υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις και προσφορές που διαφημίζονται σε αυτόν ή μέσω αυτού του ιστότοπου διέπονται από τους πρόσθετους όρους χρήσης («Πρόσθετοι Όροι») της mrfoxbar.com και των προμηθευτών της. Αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν Πρόσθετους Όρους (και οι Πρόσθετοι Όροι της mrfoxbar.com υπερισχύουν εάν υπάρχει ασυνέπεια με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις).

3. Αλλαγές στους Όρους

Αυτοί οι Όροι μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τη mrfoxbar.com χωρίς ειδική ειδοποίηση προς εσάς. Οι τροποποιήσεις θα αναρτηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο και θα πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους Όρους προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

4. Περιορισμένη διάρκεια και διαθεσιμότητα

Οι εκδηλώσεις, οι προωθητικές ενέργειες και προσφορές που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα (όπως αναφέρεται στον ιστότοπο) και είναι διαθέσιμες και εξαργυρώσιμες μόνο στην Ελλάδα από κατοίκους και επισκέπτες της Ελλάδας (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Τέτοιες εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες και προσφορές υπόκεινται επίσης σε διαθεσιμότητα και αλλαγή και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του σχετικού τρίτου προμηθευτή και όχι της mrfoxbar.com.

5. Τιμές και ΦΠΑ

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές στην τιμή σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σε Ευρώ (€) και υπόκεινται σε φόρο αγαθών και υπηρεσιών (ΦΠΑ).

6. Αποποίηση Ευθύνης

Παρόλο που η mrfoxbar.com προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι εκδηλώσεις, οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γνήσιες, η mrfoxbar.com δεν χορηγεί, υποστηρίζει, εγγυάται ή εγκρίνει οποιαδήποτε από τις εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες ή προσφορές που διαφημίζονται ή προωθούνται σε αυτόν τον ιστότοπο και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και δεν αποδέχεται καμία σχετική ευθύνη. Η είσοδος σε ορισμένες εκδηλώσεις ή η εξαργύρωση ορισμένων προσφορών ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να απαιτήσει αγορά εισιτηρίων ή κράτηση, οι οποίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και Πρόσθετους Όρους.

7. Ακρίβεια

Η mrfoxbar.com προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενημερωμένα και ακριβή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια του περιεχομένου μας ανά πάσα στιγμή ή ότι αυτός ο ιστότοπος (ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τη mrfoxbar.com) θα είναι χωρίς σφάλματα, χωρίς ιούς ή συμβατά με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή υλικό. Η mrfoxbar.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη (στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο), για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε συμβουλή, γνώμη, πληροφορία, εκπροσώπηση ή παράλειψη, είτε από αμέλεια είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, περιέχεται ή προσπελάστηκε μέσω αυτού του ιστοτόπου ή τυχόν ηλεκτρονικά μηνύματα ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις που σας έχουν αποσταλεί από τη mrfoxbar.com (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ενημερωτικών δελτίων email).

8. Δικαιώματα σε υλικά

Το υλικό που βλέπετε στον ιστότοπο ή περιέχεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχουν αποσταλεί από την mrfoxbar.com (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας (“τα δικαιώματα”)  που ανήκουν στην mrfoxbar.com, τους συνεργάτες και τους αδειοδότες της, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά. Δεν επιτρέπεται η λήψη, μεταφόρτωση, αντιγραφή, επανεκτύπωση, ανάρτηση, αποθήκευση (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής), διανομή, τροποποίηση ή δημοσίευση με άλλο τρόπο πληροφοριών, γραφικών, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού σε (ή διατίθεται μέσω) αυτού του ιστότοπου χωρίς τη ρητή άδεια του ο ιδιοκτήτης των Δικαιωμάτων. Η mrfoxbar.com δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές (συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκαλούνται από ιούς) στον υπολογιστή ή το λογισμικό σας ή για τυχόν απώλειες που έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της λήψης, εγκατάστασης ή χρήσης του υλικού.

9. Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η mrfoxbar.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου στον ιστότοπό μας δεν συνεπάγεται έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

10. Αποκλεισμός Παρεμβολών

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να μην κάνετε τίποτα που μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, διαταραχή ή παράβαση της mrfoxbar.com ή που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου, οποιωνδήποτε υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε δικτύου ή συστήματος που βασίζεται ή συνδέεται σε αυτούς (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, με χρήση ρομπότ, αράχνης ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή δυνατότητα για αυτόν για οποιονδήποτε σκοπό). Η mrfoxbar.com διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο (κατά την αποκλειστική της κρίση, ενεργώντας εύλογα). Συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη mrfoxbar.com για τις συνέπειες τυχόν παραβίασης αυτών των Όρων.